Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 652
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-29
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 475
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,30
Antal bud :
27
Antal acc bud :
14
Snittränta :
0,6922(100,607)
Lägsta ränta :
0,6875(100,656)
Högsta ränta :
0,6938(100,590)
% of Eq Price Lvl :
30,32