Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 735
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,47
Antal bud :
17
Antal acc bud :
7
Snittränta :
1,0036(115,705)
Lägsta ränta :
0,9950(115,823)
Högsta ränta :
1,0079(115,646)
% of Eq Price Lvl :
20,00