Försäljning

Auktionsdatum :
2018-11-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 380
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,76
Antal bud :
20
Antal acc bud :
11
Snittränta :
-1,4214(119,425)
Lägsta ränta :
-1,4390(119,617)
Högsta ränta :
-1,4050(119,246)
% of Eq Price Lvl :
27,27