Försäljning

Auktionsdatum :
2018-10-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 450
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,63
Antal bud :
32
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,8112(99,357)
Lägsta ränta :
0,8060(99,411)
Högsta ränta :
0,8150(99,317)
% of Eq Price Lvl :
3,57