Försäljning

Auktionsdatum :
2018-10-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 475
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,65
Antal bud :
22
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,8832(98,602)
Lägsta ränta :
0,8750(98,687)
Högsta ränta :
0,8849(98,584)
% of Eq Price Lvl :
70,00