Försäljning

Auktionsdatum :
2018-10-11
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 345
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,69
Antal bud :
24
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-0,8752(121,641)
Lägsta ränta :
-0,8767(121,666)
Högsta ränta :
-0,8737(121,616)
% of Eq Price Lvl :
100,00