Försäljning

Auktionsdatum :
2018-10-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1061
ISINkod :
SE0011281922
Kupong % :
0,750
Förfall :
2029-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
7 534
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
5,02
Antal bud :
34
Antal acc bud :
11
Snittränta :
0,8375(99,076)
Lägsta ränta :
0,8280(99,176)
Högsta ränta :
0,8390(99,060)
% of Eq Price Lvl :
26,45