Försäljning

Auktionsdatum :
2018-09-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 525
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,02
Antal bud :
34
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,6430(100,997)
Lägsta ränta :
0,6400(101,025)
Högsta ränta :
0,6450(100,978)
% of Eq Price Lvl :
14,29