Försäljning

Auktionsdatum :
2018-09-13
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 630
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,26
Antal bud :
16
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,5219(120,592)
Lägsta ränta :
-1,5360(120,750)
Högsta ränta :
-1,5200(120,571)
% of Eq Price Lvl :
72,00