Försäljning

Auktionsdatum :
2018-08-30
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 670
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,34
Antal bud :
16
Antal acc bud :
6
Snittränta :
-1,5155(120,305)
Lägsta ränta :
-1,5310(120,479)
Högsta ränta :
-1,5133(120,280)
% of Eq Price Lvl :
74,00