Försäljning

Auktionsdatum :
2018-08-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 690
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,13
Antal bud :
24
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,4689(102,664)
Lägsta ränta :
0,4640(102,711)
Högsta ränta :
0,4697(102,656)
% of Eq Price Lvl :
64,33