Försäljning

Auktionsdatum :
2018-08-16
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 765
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,53
Antal bud :
21
Antal acc bud :
4
Snittränta :
-1,5104(120,175)
Lägsta ränta :
-1,5260(120,350)
Högsta ränta :
-1,5072(120,138)
% of Eq Price Lvl :
83,33