Försäljning

Auktionsdatum :
2018-07-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011426329
Förfall :
2018-10-17
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 272
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,05
Antal bud :
38
Antal acc bud :
23
Snittränta :
-0,8350(100,240)
Lägsta ränta :
-0,8800(100,252)
Högsta ränta :
-0,8230(100,236)
% of Eq Price Lvl :
28,00