Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011414226
Förfall :
2018-12-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 544
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
27
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,8391(100,414)
Lägsta ränta :
-0,9000(100,445)
Högsta ränta :
-0,8220(100,406)
% of Eq Price Lvl :
45,40