Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-13
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 258
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,17
Antal bud :
24
Antal acc bud :
12
Snittränta :
0,4226(104,759)
Lägsta ränta :
0,4150(104,824)
Högsta ränta :
0,4245(104,743)
% of Eq Price Lvl :
36,40