Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-16
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 714
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
35
Antal acc bud :
8
Snittränta :
0,7488(100,011)
Lägsta ränta :
0,7450(100,048)
Högsta ränta :
0,7498(100,002)
% of Eq Price Lvl :
63,00