Försäljning

Auktionsdatum :
2018-05-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011204411
Förfall :
2018-08-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
13 343
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,67
Antal bud :
40
Antal acc bud :
18
Snittränta :
-0,8349(100,223)
Lägsta ränta :
-0,9000(100,241)
Högsta ränta :
-0,8200(100,219)
% of Eq Price Lvl :
32,60