Försäljning

Auktionsdatum :
2018-04-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 193
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,13
Antal bud :
29
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,7084(100,402)
Lägsta ränta :
0,7000(100,484)
Högsta ränta :
0,7150(100,338)
% of Eq Price Lvl :
1,27