Försäljning

Auktionsdatum :
2018-03-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0011063080
Förfall :
2018-07-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
17 308
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,46
Antal bud :
46
Antal acc bud :
19
Snittränta :
-0,8596(100,254)
Lägsta ränta :
-0,8810(100,260)
Högsta ränta :
-0,8460(100,250)
% of Eq Price Lvl :
55,76