Försäljning

Auktionsdatum :
2018-03-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 765
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,53
Antal bud :
23
Antal acc bud :
6
Snittränta :
1,1025(114,994)
Lägsta ränta :
1,0975(115,065)
Högsta ränta :
1,1050(114,959)
% of Eq Price Lvl :
51,72

Försäljning

Auktionsdatum :
2018-03-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 171
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,17
Antal bud :
23
Antal acc bud :
18
Snittränta :
0,7700(99,805)
Lägsta ränta :
0,7600(99,902)
Högsta ränta :
0,7750(99,757)
% of Eq Price Lvl :
98,00