Försäljning

Auktionsdatum :
2018-03-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 737
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,16
Antal bud :
22
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,8080(99,435)
Lägsta ränta :
0,8050(99,464)
Högsta ränta :
0,8080(99,435)
% of Eq Price Lvl :
98,33