Försäljning

Auktionsdatum :
2018-02-21
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
5 795
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,86
Antal bud :
21
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,8448(99,075)
Lägsta ränta :
0,8440(99,083)
Högsta ränta :
0,8450(99,073)
% of Eq Price Lvl :
71,02