Försäljning

Auktionsdatum :
2018-02-28
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010947077
Förfall :
2018-09-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
14 285
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,86
Antal bud :
46
Antal acc bud :
16
Snittränta :
-0,7483(100,420)
Lägsta ränta :
-0,7800(100,437)
Högsta ränta :
-0,7350(100,412)
% of Eq Price Lvl :
20,00