Försäljning

Auktionsdatum :
2018-01-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010832170
Förfall :
2018-05-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
15 850
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,17
Antal bud :
41
Antal acc bud :
20
Snittränta :
-0,7221(100,207)
Lägsta ränta :
-0,7700(100,221)
Högsta ränta :
-0,7120(100,204)
% of Eq Price Lvl :
66,67