Försäljning

Auktionsdatum :
2018-06-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
950
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
1,90
Antal bud :
17
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-1,3716(118,187)
Lägsta ränta :
-1,3771(118,249)
Högsta ränta :
-1,3681(118,148)
% of Eq Price Lvl :
100,00