Försäljning

Auktionsdatum :
2018-04-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3111
ISINkod :
SE0007045745
Kupong % :
0,125
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 570
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
3,14
Antal bud :
26
Antal acc bud :
10
Snittränta :
-0,7603(117,970)
Lägsta ränta :
-0,7860(118,399)
Högsta ränta :
-0,7560(117,899)
% of Eq Price Lvl :
21,36