Försäljning

Auktionsdatum :
2018-01-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 165
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,33
Antal bud :
12
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,2792(116,089)
Lägsta ränta :
-1,3010(116,303)
Högsta ränta :
-1,2720(116,019)
% of Eq Price Lvl :
85,00