Försäljning

Auktionsdatum :
2018-01-10
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010739862
Förfall :
2018-04-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 237
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,45
Antal bud :
30
Antal acc bud :
17
Snittränta :
-0,7251(100,194)
Lägsta ränta :
-0,8500(100,227)
Högsta ränta :
-0,7110(100,190)
% of Eq Price Lvl :
95,60