Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3110
ISINkod :
SE0006758736
Kupong % :
0,125
Förfall :
2019-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 492
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3108
ISINkod :
SE0004211084
Kupong % :
0,250
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
770
Total budvolym :
1 366
Emitterat institutioner:
770
Teckningskvot :
1,77
Antal bud :
15
Antal acc bud :
9
Snittränta :
-2,0557(115,277)
Lägsta ränta :
-2,0710(115,358)
Högsta ränta :
-2,0400(115,195)
% of Eq Price Lvl :
33,88