Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-07
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
1 285
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
2,57
Antal bud :
23
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,4879(118,259)
Lägsta ränta :
-1,4940(118,320)
Högsta ränta :
-1,4862(118,241)
% of Eq Price Lvl :
82,22