Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-23
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3113
ISINkod :
SE0009548704
Kupong % :
0,125
Förfall :
2027-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 745
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,49
Antal bud :
18
Antal acc bud :
5
Snittränta :
-1,1900(116,028)
Lägsta ränta :
-1,1950(116,087)
Högsta ränta :
-1,1870(115,993)
% of Eq Price Lvl :
15,00