Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-26
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3109
ISINkod :
SE0005703550
Kupong % :
1,000
Förfall :
2025-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
1 255
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
1,67
Antal bud :
13
Antal acc bud :
2
Snittränta :
-1,4397(123,136)
Lägsta ränta :
-1,4411(123,149)
Högsta ränta :
-1,4382(123,122)
% of Eq Price Lvl :
100,00