Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-12
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3112
ISINkod :
SE0008014062
Kupong % :
0,125
Förfall :
2026-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
375
Total budvolym :
730
Emitterat institutioner:
375
Teckningskvot :
1,95
Antal bud :
10
Antal acc bud :
7
Snittränta :
-1,2770(116,355)
Lägsta ränta :
-1,2900(116,486)
Högsta ränta :
-1,2677(116,261)
% of Eq Price Lvl :
34,67