Försäljning

Auktionsdatum :
2017-12-06
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010636894
Förfall :
2018-06-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
15 729
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,57
Antal bud :
46
Antal acc bud :
33
Snittränta :
-0,8233(100,446)
Lägsta ränta :
-0,9100(100,493)
Högsta ränta :
-0,8050(100,436)
% of Eq Price Lvl :
78,55