Försäljning

Auktionsdatum :
2017-11-08
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010546564
Förfall :
2018-02-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 935
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,79
Antal bud :
58
Antal acc bud :
40
Snittränta :
-0,8304(100,238)
Lägsta ränta :
-0,9000(100,258)
Högsta ränta :
-0,8000(100,229)
% of Eq Price Lvl :
61,45