Försäljning

Auktionsdatum :
2017-10-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010442665
Förfall :
2018-01-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
24 339
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,43
Antal bud :
46
Antal acc bud :
21
Snittränta :
-0,7460(100,170)
Lägsta ränta :
-0,7700(100,176)
Högsta ränta :
-0,7300(100,167)
% of Eq Price Lvl :
32,69