Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010297697
Förfall :
2018-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
12 042
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,20
Antal bud :
36
Antal acc bud :
36
Snittränta :
-0,6675(100,322)
Lägsta ränta :
-0,7500(100,362)
Högsta ränta :
-0,6350(100,306)
% of Eq Price Lvl :
18,32