Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010297697
Förfall :
2018-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
13 995
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,40
Antal bud :
51
Antal acc bud :
43
Snittränta :
-0,7044(100,367)
Lägsta ränta :
-0,7900(100,412)
Högsta ränta :
-0,6830(100,356)
% of Eq Price Lvl :
35,17