Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1056
ISINkod :
SE0004517290
Kupong % :
2,250
Förfall :
2032-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 535
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
5,07
Antal bud :
28
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,1907(114,232)
Lägsta ränta :
1,1887(114,261)
Högsta ränta :
1,1940(114,184)
% of Eq Price Lvl :
16,00