Försäljning

Auktionsdatum :
2017-09-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 000
Total budvolym :
7 790
Emitterat institutioner:
2 000
Teckningskvot :
3,90
Antal bud :
28
Antal acc bud :
6
Snittränta :
0,7912(99,579)
Lägsta ränta :
0,7890(99,601)
Högsta ränta :
0,7918(99,573)
% of Eq Price Lvl :
62,50