Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010022764
Förfall :
2017-12-20
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 269
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,51
Antal bud :
16
Antal acc bud :
12
Snittränta :
-0,7542(100,231)
Lägsta ränta :
-0,7900(100,242)
Högsta ränta :
-0,7200(100,221)
% of Eq Price Lvl :
62,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010297697
Förfall :
2018-03-21
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
12 416
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
29
Antal acc bud :
24
Snittränta :
-0,7339(100,411)
Lägsta ränta :
-0,8100(100,454)
Högsta ränta :
-0,7130(100,400)
% of Eq Price Lvl :
23,68