Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-23
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 520
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
4,35
Antal bud :
22
Antal acc bud :
3
Snittränta :
0,6390(103,220)
Lägsta ränta :
0,6380(103,229)
Högsta ränta :
0,6400(103,211)
% of Eq Price Lvl :
100,00