Försäljning

Auktionsdatum :
2017-08-02
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0010133439
Förfall :
2017-11-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
14 453
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,45
Antal bud :
37
Antal acc bud :
29
Snittränta :
-0,7525(100,216)
Lägsta ränta :
-0,8500(100,244)
Högsta ränta :
-0,7350(100,211)
% of Eq Price Lvl :
75,60