2017-05-19

Uppköp

Auktionsdatum :
2017-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
6 077
Total budvolym :
 
Uppköpt institutioner:
 
Teckningskvot :
Antal bud :
 
Antal acc bud :
 
Snittränta :
 ( )
Lägsta ränta :
 ( )
Högsta ränta :
 ( )
Uppköpsränta :
0,3000
% of Eq Price Lvl :
 

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
10 535
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,11
Antal bud :
26
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,7472(100,029)
Lägsta ränta :
0,7400(100,105)
Högsta ränta :
0,7500(100,000)
% of Eq Price Lvl :
56,22