Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,50
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
6 077
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-19
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,75
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
2,11
Antal bud :
26
Antal acc bud :
22
Snittränta :
0,7472(100,029)
Lägsta ränta :
0,7400(100,105)
Högsta ränta :
0,7500(100,000)
% of Eq Price Lvl :
56,22