Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 985
Emitterat institutioner:
3 365
Teckningskvot :
2,00
Antal bud :
25
Antal acc bud :
11
Snittränta :
1,0058(97,284)
Lägsta ränta :
1,0010(97,334)
Högsta ränta :
1,0080(97,261)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-27
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
5 500
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :