Försäljning

Auktionsdatum :
2017-06-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1058
ISINkod :
SE0005676608
Kupong % :
2,500
Förfall :
2025-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 455
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,46
Antal bud :
19
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,2040(117,987)
Lägsta ränta :
0,1978(118,041)
Högsta ränta :
0,2050(117,979)
% of Eq Price Lvl :
62,38