Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 725
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,48
Antal bud :
25
Antal acc bud :
13
Snittränta :
0,4986(104,614)
Lägsta ränta :
0,4950(104,648)
Högsta ränta :
0,5000(104,601)
% of Eq Price Lvl :
62,50

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-31
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
4 700
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
4,70
Antal bud :
24
Antal acc bud :
5
Snittränta :
0,0930(109,040)
Lägsta ränta :
0,0880(109,074)
Högsta ränta :
0,0940(109,033)
% of Eq Price Lvl :
76,00