Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-15
Auktions/uppköpsvolym :
1 000
Total budvolym :
2 672
Emitterat institutioner:
1 000
Teckningskvot :
2,67
Antal bud :
20
Antal acc bud :
10
Snittränta :
0,8361(99,097)
Lägsta ränta :
0,8290(99,171)
Högsta ränta :
0,8370(99,088)
% of Eq Price Lvl :
57,50

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-05-03
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1057
ISINkod :
SE0004869071
Kupong % :
1,500
Förfall :
2023-11-13
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
3 008
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,01
Antal bud :
27
Antal acc bud :
16
Snittränta :
0,1701(108,618)
Lägsta ränta :
0,1650(108,653)
Högsta ränta :
0,1740(108,592)
% of Eq Price Lvl :
18,84