Försäljning

Auktionsdatum :
2017-04-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1060
ISINkod :
SE0009496367
Kupong % :
0,750
Förfall :
2028-05-12
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
6 450
Emitterat institutioner:
2 500
Teckningskvot :
2,58
Antal bud :
32
Antal acc bud :
4
Snittränta :
0,8090(99,376)
Lägsta ränta :
0,8075(99,392)
Högsta ränta :
0,8125(99,339)
% of Eq Price Lvl :
50,00