Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1059
ISINkod :
SE0007125927
Kupong % :
1,000
Förfall :
2026-11-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 900
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
3,27
Antal bud :
29
Antal acc bud :
9
Snittränta :
0,5732(104,068)
Lägsta ränta :
0,5730(104,070)
Högsta ränta :
0,5748(104,052)
% of Eq Price Lvl :
2,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2017-01-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1054
ISINkod :
SE0003784461
Kupong % :
3,500
Förfall :
2022-06-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
4 065
Emitterat institutioner:
1 500
Teckningskvot :
2,71
Antal bud :
12
Antal acc bud :
3
Snittränta :
-0,0850(119,352)
Lägsta ränta :
-0,0860(119,358)
Högsta ränta :
-0,0850(119,352)
% of Eq Price Lvl :
92,70